วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ราศีกันย์
ราศีกันย์

ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 กันยายนถึงวันที่ 13 ตุลาคม ไม่ว่าปีใดๆ"คนราศีนี้เป็นนักบริการที่ดีเยี่ยมพอๆกับที่เป็นนักวิเคราะห์ปัญหา ขยัน ความจำดี ปรับตัวเก่งและตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่เสมอ"


ราศีกันย์เป็นราศีธาตุดิน 
ในวิชาโหาราศาสตร์หรือวิชาจักรวาลวิทยาในทัศนะโหราศาสตร์ ท่านจัดธาตุดินไว้ 3 ราศีคือ ราศีพฤษภ เป็นราศีธาตุดินต้นธาตุ ราศีกันย์เป็นราศีธาตุดินกลางธาตุ และราศีมังกรเป็นราศีธาตุดินปลายธาตุ แต่ละราศีมีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่มีน้ำหนักและหน้าที่ต่างกันไปเพียงเล็กน้อยหรือมีความหมายทางโหราศาตร์ต่างกันไปเพียงเล็กน้อย

ราศีกันย์ เริ่มตั้งแต่องศาที่ 151 ของจักรวาลไปจนถึงองศาที่ 180 ของจักรวาล ซึ่งตลอด 30 องศาของราศีนี้หรือตลอดเวลา 30 วันของช่วงนี้ อาทิตย์จะโคจรเข้าไปในราศีกันย์และสถิตอยู่ที่นั่นวันละประมาณ 1 องศาเป็นเวลา 30 วัน 

ความหมายของราศีกันย์ที่มีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของเจ้าชะตา นอกจากจะใช้ความหมายของดวงอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในราศีนี้เป็นตัวให้ความหมายแล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุดินมาเป็นหลักสำหรับการตัดสินพิจารณาคุณสมบัติหรืออุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตาด้วย ยิ่งไปกว่านั้นราศีกันย์เป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของราศี หรือเป็นผู้คุ้มครองดูแลหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริหารราศีนี้ตลอดทั้งราศี ได้แก่ ดาวพุธหรือเลข 4 แล้วท่านก็เอาความหมายของดาวพุธประกอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง จึงทายออกมาถึงลักษณะคุณสมบัติและอุปนิสัยของเจ้าชะตา รวมไปถึงความเป็นไปและวิถีชีวิตของเจ้าชะตาด้วย ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีกันย์หรือคุณสมบัติของคนที่เกิดในราศีกันย์ว่าจะเป็นอย่างไร สิ่งที่จะต้องรู้และทำความเข้าใจก่อนอื่นก็คือธาตุประจำราศีคือธาตุดิน  คำว่าดิน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีคำอธิบายอะไรมากนัก โหรโบราณท่านตีเหมาเอาว่าธาตุหรือลักษณะใดๆก็ตามที่เป็นของแข็ง มีน้ำหนักมีการผนึกแน่นเป็นราศีธาตุดินหรือเป็นธาตุดินทั้งสิ้น โหรโบราณได้เอาความหมายของดินที่มีลักษณะเป็นผนึก มีความหนักแน่นมั่นคงเหล่านี้มาใช้เป็นความหมายทางโหราศาสตร์ ซึ่งความหมายดังกล่าวนั้นจะสรุปได้ดังนี้ 


"ธาตุดินหมายถึงความแน่นและความหนักแน่น เสถียรภาพและความมั่นคง ราศีธาตุดินเป็นราศีที่บ่งถึงทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งร่ำรวยทางด้านวัตถุ การแสวงหาทรัพย์สิน การแสวงหาอำนาจ ความร่ำรวยและตำแหน่งที่มั่งคั่งหนักแน่น ถาวรยืนนาน ราศีธาตุดินเมื่อเป็นราศีที่เจ้าชะตาเกิด บันดาลให้เจ้าชะตามีสุขภาพดีจะก่อให้เป็นคนมีนิสัยใจคอเป็นคนรอบคอบ มีความระมัดระวัง มีโครงการ และการวางแผนไว้ล่วงหน้า สุขุม เยือกเย็น และเป็นนักปฏิบัติ หนักแน่นไม่โป้งป้างโผงผางระแวงสงสัย ระมัดระวัง ดื้อและจะต้องป้องกันตนเองเข้าไว้ก่อน ไม่ยอมพลาดพลั้งง่ายๆ ช้าแต่มั่นคง สงบเสงี่ยมและมีน้ำอดน้ำทน มีหลักมีเกณฑ์ มัธยัสถ์ กระเหม็ดกระแหม่ มานะบากบั่น ไม่คิดอ่านฝันเฟื่อง จะคิดในสิ่งที่ทำได้ และเป็นไปได้เท่านั้น "


นี่คือลักษณะของราศีธาตุดิน 
นอกจากจะเอาราศีธาตุมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชั้นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับการทำนายผู้ที่เกิดในราศีกันย์อีกด้วยก็คือ อิทธิพลของดาวเคราะห์ หรือเทพเจ้าที่ถูกจัดให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าครอบครองราศีหรือเป็นกรรมการผู้จัดการราศี ได้แก่ ดาวพุธหรือเลข 4 ดาวพุธหรือเลข 4 ในวิชาโหราศาสตร์หมายถึง :- 


"พุธ หมายถึงภาวะและสภาพทางจิตใจอันประกอบไปด้วยความวิตกกังวล ความวุ่นวายใจการทำงานของประสาทสมอง การติดต่อสื่อสารทุกชนิด การเดินทางระยะสั้น การเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจในสถานะอันไม่ยอมหยุดนิ่ง การเขียน การพูด การศีกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราที่มีผู้อื่นคิดและเขียนไว้แล้ว มีความสามารถเป็นพิเศษในการพูดการเขียน การใช้เชาวน์ปฏิภาณ ธุรกิจที่ไม่มีการหยุดนิ่ง การพูดคุยและการเจรจาประเภทปากเปราะเราะร้าย พุธจึงมีความหมายไปถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานค้นคว้า นักวิชาการที่แสวงหาข้อมูลหรือศึกษาอย่างถึงรากถึงแก่นของปัญหา งานเกี่ยวกับการเขียน การพูด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักพิมพ์ดีด นักบัญชี นักพูด ผู้ถือสารหรือผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสาร ครูหรือผู้สอน นายทะเบียน เลขานุการหรืองานที่เกี่ยวกับลักษณะทำนองที่ว่านี้ทั้งหมด" เมื่อได้นำคุณสมบัติของธาตุประจำราศีและดาวเคราะห์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการราศี รวมถึงคุณสมบัติของอาทิตย์อันเป็นตัวพลังงานในราศีเป็นตัวช่วยกำหนดเข้าด้วยแล้ว บุคคลที่เกิดในราศีกันย์หรือคุณสมบัติในราศีกันย์ โหรโบราณก็นำคุณสมบัติทั้งหมดมาสรุปไว้สำหรับให้ชาวราศีกันย์พิจารณาคุณสมบัติของตัวเองดังต่อไปนี้ ราศีกันย์ เป็นราศีที่ 6 ของโลก เป็นราศีที่หมายถึงการรับใช้บริการ เป็นราศีที่หมายถึงการทำงาน ความเจ็บไข้ได้ป่วย พรรคพวกบริวาร สัตว์เลี้ยงประเภทเล็กๆ หนี้สินและเครดิตที่เจ้าชะตาจะมีหรือไม่มี 

ราศีกันย์เป็นราศีเพศหญิง 
มีรูปของผู้หญิงหรือนางงามเป็นสัญลักษณ์ เป็นราศีที่บ่งถึง ท้อง มดลูก ไส้พุง กระเพาะ 

รูปร่างลักษณะ
ชาวราศีกันย์ส่วนมากจะเป็นคนร่างสูง ร่างเพรียว ไม่เทอะทะ ผมและตาจะออกเป็นสีดำ คิ้วค่อนข้างหนาและโค้งเรียว กระแสเสียงจะค่อนข้างแหลมและพลิ้ว การเดินหรือการเคลื่อนไหวจะค่อนข้างว่องไวไม่อุ้ยอ้ายและมักจะปรากฏว่าลักษณะท่าทางจะเป็นคนอ่อนกว่าอายุที่แท้จริงหรืออ่อนกว่าวัย จมูกแหลมตรงซึ่งหมายถึงความฉลาดเฉลียวโดยธรรมชาติ บริเวณหน้าผากเหนือขนคิ้วขึ้นไปค่อนข้างเด่น สายตาที่มีประกายจะแสดงถึงความบริสุทธิ์และสะอาดใจ ไม่มีลักษณะคดในข้องอในกระดูก สำหรับชาวต่างประเทศ คนที่เกิดในราศีกันย์กล่าวกันว่าจะมีนัยน์ตาสีฟ้า 

สภาพทางจิตใจ
เนื่องจากราศีกันย์เป็นราศีธาตุดิน ผิดกับราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลม แม้ว่าราศีทั้งสองจะมีดาวพุธเป็นกรรมการผู้จัดการหรือมีอำนาจเต็มในการบริหารหรืออำนวยการที่จะให้คุณสมบัติต่อเจ้าชะตา ก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างออกไปตามคุณสมบัติของราศีและธาตุประจำราศีตรงที่มีความหนักแน่น เพราะฉะนั้นชาวราศีกันย์อย่างแรกที่สุด คุณสมบัติหรือธรรมชาติดั้งเดิมจึงจะออกไปในด้านความละเอียดรอบคอบ ความสุขุมคัมภีรภาพและความละเอียดประณีตในการแสดงออกทุกรูปแบบของชีวิตทั้งด้านส่วนตัว ธุรกิจการงาน เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น มีคุณสมบัติพิเศษในการรับใช้บริการต่อผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่มีความยั่งยืนมั่นคงในด้านการรับใช้และการบริการผู้อื่นด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม โดยอิทธิพลของอาทิตย์และพุธที่โคจรในราศีนี้ ก็ทำให้ชาวราศีกันย์เป็นคนที่มีลักษณะเป็นไปตามอิทธิพลของพุธในแง่ที่ว่าเป็นคนอยากเห็น อดไม่ได้ที่จะเรียนรู้ อยากเห็นอยากเข้าใจ มีความสามารถพิเศษในการวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาต่างๆ มีฝีมือเป็นพิเศษในอาชีพและความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความจำที่ดี ประสาทสมองทำงานได้อย่างเข้มแข็งไม่เหนื่อยล้า มีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษ เปลี่ยนแปลงเร็วและชอบการเปลี่ยนแปลง แต่เต็มไปด้วยแผนการและจังหวะจะโคน มีความสามารถในการใช้ถ้อยคำและการตอบโต้ มีความสามารถเป็นพิเศษในทางช่างหรือทางวิชาการทางใดทางหนึ่ง มีความสามารถในการปรับตัวและปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ได้ 


บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
ในฐานะที่พุธมีอิทธิพลต่อราศี เพราะฉะนั้นความเป็นไปในชีวิตของชาวราศีกันย์จึงเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนานัปการ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่า เปลี่ยนที่อยู่อาศัย เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันหลายหลากนั้นเอง ชาวราศีกันย์จะเต็มไปด้วยความสำนึกและความเข้าใจในสถานการณ์ ไม่ตื่นตระหนกและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมัน มีความสามารถเป็นพิเศษในการควบคุมสถานการณ์และเข้ากับสถานการณ์อันไม่เอื้ออำนวยได้เป็นอย่างดีเลิศ รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเฉลียวฉลาดทันทีทันควัน 

มีความสามารถเป็นพิเศษในการค้าและการพาณิชย์ หรืองานที่เกี่ยวกับการรับใช้บริการต่อผู้อื่นหรือต่อสาธารณะ 
ในการทำงานหรือการเดินเหิน การแสดงออกจะทำได้อย่างรวดเร็วและมีความเรียบร้อยประณีต 
ชาวราศีกันย์จะพิจารณาพิเคราะห์ทุกอย่างในงานหรือภาระหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายก่อนที่จะทำลงไป จะไม่มีการเดาหรือจะไม่มีการสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นอันขาดในการจัดการกับปัญหาใดๆ หรือทำอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย 

ถึงจะยากหรือจะยุ่ง ชาวราศีกันย์จะหาวิธีทำให้ได้ในสิ่งที่ตนจะต้องทำหรือพอใจจะทำ สมองพร้อมที่จะสั่งให้คิดและหาวิธีคิด หารายละเอียดและความลี้ลับหรือความขาดตกบกพร่องในงานแต่ละชิ้นแต่ละเรื่องอย่างที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะฉะนั้นไม่ว่าในการพิจารณาปัญหาการพูด การคุย การบรรยาย ถ้าหาทางสรุปไม่ได้หรือยังจับอะไรไม่ได้ ชาวราศีกันย์จะหาจุดสำหรับสรุปให้ได้อย่างสั้นและรวบรัดในทันที 

แม้จะมีความไว หรืออาจจะเป็นไปในลักษณะรีบร้อนลุกลี้ลุกลนก็ตาม แต่การแสดงออกหรือการทำงานของชาวราศีกันย์จะเป็นไปด้วยหลักวิธี หรือมีกฎมีเกณฑ์ละเอียดลออ ในการลงมือทำอะไรทุกอย่างจะทำไปด้วยความรู้สึกและอาศัยเหตุผลเข้าประกอบ ไม่ได้ทำไปตามความรู้สึกอย่างเดียวหรือด้านเดียว 
ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ชาวราศีกันย์เป็นนักปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกับความสามารถในด้านการพินิจพิจารณาหรือเป็นนักพินิจที่ดีที่สุด 

เพราะฉะนั้นพุธหรือราศีกันย์ ทำให้ชาวราศีนี้มีความสามารถเป็นพิเศษในการสืบสวนสอบสวน หรือเป็นนักตรวจบัญชีที่สามารถจะหาจุดบกพร่องของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วหรือแม้แต่จากจุดเล็กจุดน้อย ถ้าหากนักวิชาการที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือค้นคว้าปัญหาใดๆที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็น ชาวราศีกันย์จะสามารถเห็นได้ทันทีและสามารถนำมาบอกกล่าวได้เป็นเรื่องเป็นราว ชาวราศีกันย์จึงเป็นนักกฎหมาย ทนายความที่มีความสามารถในการพิจารณาหาข้อบกพร่องของคนอื่น และในทำนองเดียวกัน ถ้าเป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์ หรืองานเกี่ยวกับทางด้านการวิพากษ์วิจารณ์แล้ว ชาวราศีกันย์จะหาแง่มุมได้ง่ายที่สุดและเด็ดดวงที่สุด 

เช่นเดียวกับการค้าพาณิชย์ ซึ่งเป็นงานของดาวพุธ ชาวราศีกันย์จะมีความละเอียดประณีตอย่างยิ่งในการพิจารณาหาทางได้กำไรหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุน และถ้าหากการเป็นทูตหรือทำหน้าที่ติดต่อเป็นตัวแทน ชาวราศีกันย์สามารถจะใช้เหตุผลและความสามารถพิเศษในด้านนี้ทำงานได้อย่างได้ผลดีที่สุด โดยไม่มีใครไม่ยอมรับ ในฐานะที่เป็นราศีธาตุดิน ความต้องการความมั่นคงหรือความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของชีวตและความเป็นอยู่ เป็นปัญหาที่ชาวราศีกันย์จะต้องคิดก่อนอื่นและคิดถึงมันอยู่เสมอ และที่ต้องคิดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องเงิน ชาวราศีกันย์จะต้องการเงินและมีความสามารถเป็นพิเศษในการเก็บสะสมรวบรวมเงินได้อย่างดีที่สุด ซึ่งวิธีเก็บและวิธีสะสมนั้นมักจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยที่ใครไม่สนใจหรือจากส่วนที่คนอื่นๆอาจจมองข้ามไปเสีย หรือเป็นเงินจำนวนที่คนอื่นมองไม่เห็นว่ามันจะมาจากไหน 

สมมติว่าจะต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือจะไปซื้อของที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ชาวราศีกันย์จะมีเงินจำนวนหนึ่งในกระเป๋าซ้าย และอีกจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าขวา จะไม่เก็บรวมไว้ที่เดียวกัน เพราะเขาคิดว่าถ้าเผื่อมันหายมันจะไม่หายไปหมดพร้อมกัน ในทำนองเดียวกัน ถ้าจะใช้เขาก็จะไม่ถลุงมันไปทั้งหมด ให้มันเหลือไว้สักส่วนหนึ่งหรือสักกระเป๋าหนึ่งเป็นดี ในขณะเดียวกัน เงินอีกส่วนหนึ่งในก้นกระเป๋าหรือในธนาคารของเขา เขาจะไม่ยอมแตะต้องมัน ด้วยเพราะมันจะหมดเร็วเกินไป ซึ่งเขาจะยอมให้มันหมดไปทั้งหมดไม่ได้ เขายังมีเรื่องจะต้องใช้อย่างอื่นอีกมากและเขาก็ยังจะต้องตั้งตัวด้วย 
ในการทำงานของชาวราศีกันย์ เขาอาจจะทำซ้ำทำซากหลายหน แม้แต่จะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่ง เขาจะยังไม่ยอมทิ้งไปรษณีย์ในทันทีทันใด เมื่อเขาทิ้งไว้แล้วเขาจะกลับมาอ่านมันอีกว่ามันมีข้อบกพร่อง หรือผิดถูกที่ไหนหรือไม่ เมื่อแน่ใจว่ามันไม่ผิดแล้ว เขาจึงจะจัดส่งมันไป ที่ทำเช่นนั้นไม่ใช่อะไรอื่น เป็นเพราะเขากลัวความผิดพลาดเท่านั้น 

ชาวราศีกันย์จะไม่ยอมทำอะไรให้มันเกิดความผิดพลาดง่ายๆเป็นอันขาด เขาอาจจะทำซ้ำซากๆ ทำแล้วทำเล่า คิดแล้วคิดเล่า หรือเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าก็ตาม เขาจะยอมเหนื่อยและซ้ำซากอยู่เช่นนั้น เอาเพียงว่าอย่าให้เขาผิดพลาดหรือทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เท่านั้นเป็นพอ เขาจึงเป็นคนที่ดูเหมือนจะระวังมากเกินไป บางครั้งชาวราศีกันย์จะไม่ยอมทิ้งรายละเอียดเล็กๆน้อยเป็นอันขาด ถ้าสมมติว่าเมื่อเขาไปหาหมอ เขาอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง ถ้าหมอให้เขากรอกข้อความรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของโรคที่เขาเป็น เขาจะเขียนแล้วย้ำเล่าถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยที่เขาคิดว่ามันน่าสังเกตให้หมออ่าน ซึ่งถ้าจะพูดในลักษณะชาวราศีอื่นก็อาจจะเพียงสองสามประโยคเท่านั้น 

ในชีวิตชาวราศีกันย์นั้น จะต้องกระทำอยู่เป็นนิสัยและประจำอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะมีระเบียบหรือเป็นคนเจ้าระเบียบไป เพราะว่าข้าวของทุกอย่างที่มีอยู่ เขาจะต้องเก็บอย่างมีระเบียบและเป็นที่เป็นทางเสมอ จะปล่อยให้เรี่ยราดอีหร่ำฉ่ำแฉะ ไม่เป็นที่เป็นทางนั้นเขาไม่สามารถจะทนดูได้ เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นนักบัญชีเขาจึงจะมีรายละเอียดและความเป็นระเบียบทุกบรรทัดในสมุดบัญชีของเขา แม้แต่รายละเอียดประจำวัน หรือถ้าเขาเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของใคร ผู้ที่จ้างเขาก็จะนอนตาหลับและสามารถมองเห็นภาพของความความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกสิ่งได้ว่ามันจะไม่มีวันเปลี่ยนไปจากที่ที่มันอยู่หรือจากระเบียบของมัน 

เพราะฉะนั้นในการทำงานร่วมกับคนอื่นเขาจะเป็นคนไม่น่ารักสำหรับคนส่วนมาก เพราะในขณะที่คนอื่นสะเปะสะปะร้อยแปด ไม่มีระเบียบและกฎเกณฑ์ เขาจะทำตรงข้ามและทนดูไม่ได้ นั่นคือสาเหตุที่จะทำให้เขาต้องมีปากมีเสียงกับคนอื่นเพราะเขาจะพูดทันทีที่เขาทนไม่ได้ ราศีกันย์เป็นราศีเพศหญิงและเป็นราศีธาตุดิน เพราะฉะนั้นชาวราศีกันย์จึงมีจิตใจพิเศษและมีความสามารถพิเศษอีกประการหนึ่ง คือชอบการเพาะปลูก ทำสวน งานด้านเกษตรกรรม 

และในฐานะที่เป็นราศีที่หกของจักรวาลซึ่งหมายถึงสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ ชาวราศีกันย์จึงจำเป็นจะต้องมีอาชีพที่เกี่ยวกับยารักษาโรค อาหาร ของกิน และโดยอิทธิพลของดาวพุธที่ทำให้ต้องค้นคว้าศึกษาการเรียนรู้หรือการเกี่ยวข้องค้นคว้าเกี่ยวกับทางด้านอาหาร ยารักษาโรค ชาวราศีกันย์สามารถจะทำได้ และจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าในรูปใดรูปหนึ่ง แม้แต่จะในระดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารและยาก็ตาม จะทำได้แจ๋วอย่างน่าดู และถ้าจะมีอาชีพทางนี้และหากินทางนี้แล้วก็ยิ่งแต่จะแจ๋วไปใหญ่ พุธ หมายถึงประสาทสมองและความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน แต่สำหรับราศีกันย์นั้นแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ก็จะเกิดการเรียนรู้หรือการประสบโอกาสที่ดีกว่าเป็นสาเหตุและที่มาของความเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งของชีวิต จึงหมายถึงการได้มาซึ่งประสบการณ์ของชีวิตที่เป็นบทเรียนอย่างดีแต่ละครั้ง เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นไปสู่สภาพใหม่และฐานะใหม่ ก็จะพยายามเรียนรู้และสะสมประสบการณ์นั้นต่อไปอีก ซึ่งแต่ละประสบการณ์จะนำเจ้าชะตาไปสู่ความมั่นคงยิ่งในแต่ละเงื่อนไขที่ชีวิตเดินทางไปพบ หรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงนั้นมิได้เป็นไปอย่างหุนหันพลันแล่น แต่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายและมีกฎเกณฑ์ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้แต่ละจังหวะจะโคน อย่างไรก็ตาม ในการคิด การแสดงออก การดำเนินชีวิตและการอาชีพ ชาวราศีกันย์ไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคและความทุกข์ยากผิดหวังประการใดก็ตามก็จะดำเนินไปด้วยความมีเหตุมีผล 

แต่อย่างไรก็ตาม ชาวราศีกันย์ก็เหมือนมนุษย์ปุถุชนอื่นๆที่มีบาปและมีความผิดพลาดมีความบกพร่องและความล้มเหลวในชีวิต นั่นเนื่องมาจากการเกิดภายใต้อิทธิพลในด้านลบของราศีกันย์ ซึ่งอิทธิพลในด้านลบนี้เองจะทำให้เจ้าชะตาประสบความล้มเหลว และผิดหวังอย่างหนักตลอดชีวิต หรือพูดง่ายๆว่าเอาดีไม่ได้ตลอดชีวิต ถ้าหากไม่แก้ไขและไม่ยอมปรับปรุงตนเอง 

อิทธิพลในด้านลบนั้นก็คือจะทำให้ชาวราศีกันย์เป็นคนที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวาย ไม่มีน้ำหนัก ไม่มีความอดความทน มีอาการของประสาทเสีย และคิดโน่นคิดนี่ไม่เข้าเรื่อง ควบคุมตัวเองไม่ได้ มองปัญหาชีวิตและการดำเนินชีวิตด้วยความเฉลียวฉลาดแบบแกมโกงและเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสามารถอย่างสูงในการทุจริตทุกชนิด จะไม่ยอมใช้เหตุผลและใคร่ครวญถึงความผิดความถูก จิตใจโลเลเอาสี่เอาห้าไม่ได้ ไม่มีความสามารถในการตัดสินใจและไม่กล้าเผชิญกับปัญหา เอาตัวรอดและไว้เนื้อเชื่อใจอะไรไม่ได้ วิตกกังวลและขาดความเสมอต้นเสมอปลาย พูดมากกว่าทำหรือพูดชนิดดีแต่พูดอย่างเดียว ผู้ที่เกิดในราศีกันย์ ถ้ามีลักษณะอยู่ใต้อิทธิพลของด้านลบดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตนเองอยู่เสมอ อย่าเข้าข้างตัวเองและถือตัวเองเหนือกว่าเหตุผล และความเป็นไปได้ในชีวิต ถ้าหากแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติในทางลบเหล่านี้ไม่ได้ บอกกันอย่างตรงไปตรงมาได้เลยว่าทางที่จะเอาตัวรอดหรือแสวงหาความสุขความเจริญในชีวิตนั้นยากอย่างยิ่ง และไม่มีใครช่วยได้ ต่อให้วิ่งรดน้ำมนต์สักหมื่นวัดและมีพระแขวนคออยู่เป็นกิโลก็อย่าได้หวังจะรอด 

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
ตามปกติ ชาวราศีกันย์นั้น ถ้าหากว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในดวงชะตาไม่เลวร้ายเกินไปแล้ว ก็จะเป็นคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุด ตรงข้ามกลับจะมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนและแก่ช้ามากๆทีเดียว ในสมัยยังเยาว์วัยจะเป็นคนกระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่วว่องไว จะมีรูปร่างท่าทางอ่อนกว่าอายุที่แท้จริงอย่างเห็นได้ชัดเสมอ 

แต่ตามปกติ ชาวราศีกันย์นั้นจะมีความรู้สึกสัมผัสไวกับทุกสิ่ง อันเนื่องมาจากอารมณ์รู้สึกหรือมีชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการสัมผัสด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล หลักการทุกอย่างที่เกิดขึ้นและผ่านเข้ามาในชีวิตจะแวบขึ้นมาเป็นความรู้สึกก่อนทันที ขอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ความรู้สึกทางอารมณ์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินเหมือนมีอะไรดลบันดาลหรือบงการอยู่ลับๆ เหนือความรู้ความเข้าใจของตนเอง ในยามเคราะห์หามยามร้ายหรือจะเป็นเจ็บเป็นไข้ขึ้นมาแล้ว โรคที่ชาวราศีกันย์จะต้องเป็นก่อนและต้องระมัดระวังตัวอย่างมากก็คือโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารและโรคลำไส้ 

ชีวิตชาวราศีกันย์ ทางด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ จะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือที่ถูกกับชะตาไว้ให้มากที่สุด สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่ว่านั้นก็คือความสงบ หรือการพักผ่อนอย่างมาก ได้รับการพักผ่อนเต็มที่ในสถานที่และสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสงบเงียบ และจะต้องมีการออกกำลังประจำเล็กน้อย และไม่ต้องมากนัก 

จุดอ่อนที่สุดของร่างกายก็คือระบบประสาทและระบบการย่อยอาหารและท้อง ทั้งสองจุดนี้มีความไวเป็นพิเศษต่อการเกิดขึ้นของโรคภัยไข้เจ็บ เพราะฉะนั้นการระมัดระวังเรื่องอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เฉพาะอาหารที่เกี่ยวกับวิตามินบีจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านท้องได้มาก พอๆกับที่จะต้องระวังความเหมาะสมของอาหารไม่มากไม่น้อยจนเกินไป หรืออย่ากินตามปากอยากตามท้องจนไม่รู้สถานประมาณ 

สิ่งที่จะต้องระวังหรือต้องห้ามอย่างมากสำหรับชาวราศีกันย์ก็คือพยายามอย่าให้เกิดความวิตกกังวลในชีวิตประจำวัน ความโกรธและความไม่พอใจอันเป็นสาเหตุแห่งอามรณ์และประสาทจะมีผลต่ออาการของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดต่อท้องและลำไส้ หรือพูดง่ายๆอารมณ์หรือความวิตกกังวลจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของท้องและลำไส้ 

ถ้าเกิดอารมณ์และความรู้สึกวิตกกังวลหรือความไม่พอใจใดๆขึ้นมาแล้ว อย่าปล่อยให้คุกรุ่นคิดติดต่อกันนานจนเรื้อรัง ร่างกายและสุขภาพจะทำพิษเอาทันที เพราะฉะนั้น การพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือการอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สงบไม่ขวางหูขวางตา จะช่วยได้มากสำหรับชาวราศีกันย์ และเพื่อให้ลืมอารมณ์ที่มักจะหงุดหงิดและมีเศษตกค้างติดอยู่เป็นประจำ ท่านจึงให้ออกกำลังเล็กน้อยเพื่อให้มันลืมๆไปเสียหรือเพื่อให้ประสาทได้รับการผ่อนคลายจากปัญหาทางอารมณ์ที่ติดตามตกตะกอนอยู่ในอารมณ์มาทั้งวัน แน่นอนที่สุด ห้ามเด็ดขาดต่อการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรูหราอยู่ในแหล่งสำราญที่มากไปด้วยข้าวปลาอาหารและเครื่องดื่มประเภทมึนเมา เพราะถ้าเผลอเข้าไปเมื่อไรแล้ว ทางสุขภาพจะผิดปกติหรือเกิดปฏิกิริยาทันที 

การเงินและโชคลาภ
: ชาวราศีกันย์ มีความสามารถหรือพรสวรรค์เป็นพิเศษในการทำมาหากินทางด้านการค้าขาย งานที่เกี่ยวกับการให้บริการคนอื่นเป็นจำนวนมาก งานทางด้านการแลกเปลี่ยนและหยิบโน่นฉวยนี่ให้เป็นเงิน หรือเป็นตัวแทน เพราะฉะนั้นถ้าหากจะพูดกันว่าชาวราศีกันย์จะมีโชคลาภมาจากการทำมาหากินทางด้านการค้าขายหรือการติดต่อแลกเปลี่ยนในรูปของการค้าขายจึงเป็น
เรื่องที่ถูกต้อง 

ชาวราศีกันย์ มักจะไม่ตื่นขึ้นมาแต่ละเช้าด้วยความรู้สึกจืดชืดและเห็นชีวิตเป็นของเซ็ง ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนจนโดยกำเนิดหรือเกิดมาเป็นเศรษฐีตั้งแต่หายใจครั้งแรก ทุกเช้าของทุกคนจะคิดถึงข้างหน้า เฉพาะความร่ำรวยหรือความมั่งคั่งที่จะต้องมีมากไปกว่าเมื่อคืนที่แล้ว เพราะฉะนั้น ชาวราศีกันย์จะวางหลักการของชีวิตได้ว่า คนเราที่จะรวยหรือจะมีกินขึ้นมาได้นั้น ปัญหาแรกที่จะต้องรู้จักก่อนก็คือค่าของเงิน ชาวราศีกันย์ไม่ว่าจะยากจนหรือเกิดมาบนกองเงินกองทองโดยกำเนิดก็ตาม แต่ถ้าจะว่ากันตามดวงหรือโชคชะตาแล้ว ทุกคนจะไม่มีทางได้รับโชคหรือประสบความร่ำรวยขึ้นมาอย่างง่ายๆ เพราะชีวิตของคนราศีกันย์เป็นชีวิตของคนทำงาน คนราศีกันย์ทุกคนจะต้องทำงาน ทำหนักและทำมากกว่าจะได้มันมา หรือทำมากแล้วได้น้อยกว่าที่ทำนั้นจะถูกมากกว่า เพราะฉะนั้นชาวราศีกันย์ ตำราจึงกล่าวว่าเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนอย่างดีเลิศ และเป็นคนที่ต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลและทำอะไรมีจังหวะขั้นตอน เป็นกฎเกณฑ์ก็เนื่องมาจากว่า ถ้าไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นธาตุแท้ดั้งเดิมแล้ว ชีวิตชาวราศีกันย์จะไปไม่รอด เพราะไม่เหมือนชาวราศีอื่นที่มีโชคมีลาภหรือมีราชรถมาเกยได้โดยไม่ได้ทำอะไร 

ในการทำงานหนักและทำมากนั่นเอง ชาวราศีกันย์จะประสบการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการขึ้นๆลงของชีวิต ซึ่งหาความแน่นอนทีเดียวไม่ได้อยู่หลายครั้งหลายหน เพราะฉะนั้นตำราจึงกล่าวว่า ชาวราศีกันย์จะประสบความสำเร็จสูงสุดยอดในชีวิตได้มีทางอยู่ทางเดียวคือ พยายามเพิ่มพูนสมรรถภาพและความสามารถอย่างสูงในตัวเองเข้าไว้ให้มากที่สุด และทำงานให้มากที่สุดและหนักที่สุด 

วิธีอื่นไม่สำเร็จหรือไปไม่รอด 
โชคลาภมาจากการทำงานและความสามารถที่แท้จริง หรือจากฝีมือของตนเองเท่านั้น 
ปัญหาที่จะต้องระวังให้มากที่สุดในชีวิตของชาวราศีกันย์ก็คือ อย่าไปเพ้อตามคนอื่นเขา ถ้าเห็นคนอื่นเขาไปเล่นม้าแล้วรวยในทันตาเห็น อย่าไปตามเขาเป็นอันขาด เพราะถ้าลงมือเล่นเข้าบ้าง จะไม่มีทางได้นอกจากเสีย เพราะชาวราศีกันย์นั้นว่ากันว่าไม่ได้เกิดมาประสบความสำเร็จด้วยการเสี่ยงโชค 

เช่นเดียวกับการค้าหรือการหมุนเงิน ถ้านท่านคิดว่าท่านจะรวยได้เพราะการเล่นหุ้นหรือซื้อหุ้นซื้อล็อตเตอรี่ ความเข้าใจนั้นผิดหมด แม้เพื่อนของท่านหรือใครอื่นจะเล่นหุ้น และซื้อล็อตเตอรี่แล้วรวยให้ท่านเห็นกับตาก็ตาม ถ้าท่านลองเข้าบ้างจะพากันเจ๊งหมดหรือแทบไม่ได้คืน หรือถ้าได้คืนก็น้อย อะไรทำนองนั้นชะตาของชาวราศีกันย์จะไม่มีทางได้อย่างหวานๆอย่างนั้น แต่ถ้าท่านลงทุนในระยะยาว รวยไปช้าๆ เป็นขั้นเป็นตอน อันนั้นแหละมี
ทาง ท่านรวยแน่ และประสบความสำเร็จแน่ เพราะฉะนั้น ชาวราศีกันย์จึงจำเป็นจะต้องหาความร่ำรวยโดยวิธีไม่ต้องง่ายนักเป็นสวยมาก ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น